Implant Expert

Email Drukuj PDF

Implant Expert - Europejska sieć specjalistycznych laboratoriów i klinik dla kompleksowej oceny eksplantowanych protez układu sercowo-naczyniowego

 

Zbigniew NawratCo roku w celu poprawy sprawności układu krążenia wszczepia się (implantuje) setki tysięcy protez zastawek serca, protez naczyń krwionośnych, tysiące stymulatorów serca i pomp krwi przywracając zdrowie prawie miliona pacjentów. Równie często stosowane są protezy układu ruchu i materiały zastępujące części tkanek zniszczone  w wyniku urazów lub usuwane podczas operacji onkologicznych. Coraz częściej próbujemy łączyć urządzenia implantowane z układem nerwowym tworząc tzw. neuroprotezy. Znane są osiągnięcia polskich lekarzy np. dotyczące leczenia wad słuchu za pomocą implantowanych różnych mikrourządzeń.  Sztuczne narządy stanowią dziś szybko rozwijane, dostępne dla lekarzy instrumentarium w procesie ratowania życia i dbałości o jakość życia pacjentów. Ze względu na powszechność stosowania stanowią o dniu powszednim wielu ludzi. Pojawiające się uszkodzenia i wady materiałowe (biodegradacja) są głównym powodem reoperacji, wymiany protez na nowe i inspiracją do poszukiwań lepszych materiałów, lepszych rozwiązań technologicznych protez.

ImlantExpert.eu jest forum prezentacji osiągnięć multidyscyplinarnego zespołu badawczego powstałego w ramach projektu Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii finansowanego przez MNiSW pt: „Kompleksowa ocena eksplantowanych protez układu sercowo-naczyniowego w ramach organizowanej europejskiej sieci specjalistycznych laboratoriów (2007-2010). Mamy nadzieje, że stanie się nie tylko obecną w praktyce medycznej promocją idei badań materiałów eksplantowanych, ale również żywym forum wymiany doświadczeń, miejscem ciągłej inspiracji dla postępów w zakresie technologii przygotowywania materiałów implantowanych i protez oraz sposobów leczenia z ich wykorzystaniem. Po zakończeniu projektu Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii przejęła finansowanie działań w zakresie prowadzenia badań eksplantów, promocji idei doskonalenia metod leczenia i tworzenia nowych materiałów, protez w oparciu o analizę badań materiałów eksplantpowanych. Proces rozpoczęty w ramach projektu europejskiego COST 537, kontynuowany w ramach polskiego projektu specjalnego będzie więc kontynuowany.

 

Zapraszamy do korzystania z gromadzonej w ramach ImlantExpert.eu wiedzy. Liczymy, że wielu z Was stanie jej aktywnym współtwórcami.

 

Zbigniew Nawrat

Dyrektor Instytutu Protez Serca

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im profesora Zbigniewa Religi

Poprawiony: poniedziałek, 02 sierpnia 2010 14:21
 

Koniec projektu

Email Drukuj PDF

zegar28 maja 2010r. został zakończony projekt 1125/COS/2007/01 „Kompleksowa ocena eksplantowanych protez układu sercowo-naczyniowego w ramach organizowanej europejskiej sieci specjalistycznych laboratoriów”. Projekt typu SPUB był kontynuacją projektu europejskiego COST 537 („Core Laboratories for the Improvement of Medical Devices In Clinical Practice from the Failure of the Prostheses Analysis (FEPA)”), którego celem było opracowanie obowiązujących procedur badań, powstanie sieci laboratoriów oraz bazy danych obejmującej wyniki badań w kilku grupach protez stosowanych powszechnie u pacjentów. Projekt prowadzony przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu zgromadził zarówno młodych jak i doświadczonych specjalistów nauk inżynieryjnych i medycznych. Osiągnięte wyniki i status organizacyjny stanowią najlepszy obecnie przykład w Europie zaangażowania w konsekwentne badania materiałów pozyskiwanych podczas eksplantacji dla postępów, doskonalenia tworzenia nowych protez i metod leczenia pacjentów. Projektem kieruje dr Zbigniew Nawrat, Dyrektor Instytutu Protez Serca

 

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im profesora Zbigniewa Religi.

Poprawiony: poniedziałek, 02 sierpnia 2010 10:46
 

Wystąpienia konferencyjne

Email Drukuj PDF

konferencjaW ramach projektu 1125/COS/2007/01 „Kompleksowa ocena eksplantowanych protez układu sercowo-naczyniowego w ramach organizowanej europejskiej sieci specjalistycznych laboratoriów”  przedstawiono wyniki badań oraz zagadnienia organizacyjne projektu na 5 konferencjach krajowych i zagranicznych, w sumie 19 wystąpień

2008

  1. Zbigniew Nawrat, Joanna Łoś, Marek Kowalczuk, Lucyna Łachecka, Jerzy Nożyński, Zbigniew Małota, Mariusz Jakubowski, Eksplantowane protezy układu sercowo-naczyniowego cennym materiałem badawczym – badania w Polsce. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Śląskie Centrum Chorób Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze, International Conference BioMedTech Silesia 2008, Zabrze 27 marca 2008
  2. Zbigniew Nawrat, Eksplantowane protezy układu sercowo-naczyniowego – raport o stanie organizacji sieci laboratoriów badawczych w Europie. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Śląski Uniwersytet Medyczny, International Conference BioMedTech Silesia 2008, Zabrze 27 marca 2008
Poprawiony: poniedziałek, 02 sierpnia 2010 10:52 Więcej…